Treoir Máistir Ríomhchláraitheoir: Treoir do Theangacha Ríomhchláraithe & Chódú (Paperback)

Treoir Máistir Ríomhchláraitheoir: Treoir do Theangacha Ríomhchláraithe & Chódú By Ward Cannon Cover Image

Treoir Máistir Ríomhchláraitheoir: Treoir do Theangacha Ríomhchláraithe & Chódú (Paperback)

$9.99


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Chun t's a chur le pl faoi ailtireacht bogearra , n m r d inn a shaini cad is ailtireacht ann. Is bre liom an sainmh ni at ag Martin Fowler ar an iliomad br onna at salach ar a ch ile. Is ceann de na fulaingt is m n "ailtireacht". Feicim "ailtireacht" mar na focail iontacha fuaime sin, a 's idtear go pr omha chun a chur in i l go bhfuil muid ag caint faoi rud igin t bhachtach. Mar sin f in, t im pragmatach go leor gan ligean do mo chiniceas dul i ngleic leis an d shl n a bhaineann le daoine a chur chuig mo leabhar." D anann an R omhchl raitheoir Pragmatach gearradh tr speisialt ireacht mh adaitheach agus theicni il na forbartha bogearra nua-aimseartha chun an cro phr iseas a scr d -- ag glacadh le Cl da onn's topaic fhreagracht phearsanta agus forbairt gairme go teicn c ailtireachta chun do ch d a choinne il sol btha agus asca le hoiri n agus le hath's id L igh an leabhar seo, agus beidh t ag foghlaim conas * Troid lobhadh bogearra ; *Seachain an gaiste a bhaineann le d bailt eolais; *Scr obh c d sol btha, dinimici il agus inoiri naithe; *Seachain r omhchl r tr chomhtharl ; *D an do ch d a chosaint le hurchair le conartha , dearbhuithe agus eisceachta ; *Gabh il f or-riachtanais; *D an t st il neamhthr caireach agus go h ifeachtach; *Bain sult as do chuid 's ideoir ; *T g foirne de r omhchl raitheoir pragmatacha; agus *D an d'fhorbairt n os beaichte le huathoibri . Scr ofa mar shraith de mh reanna f inchuimsitheacha agus l on isteach iad. ed le sc alta siams la, sampla tuisceanach, agus analogies suimi la.
Product Details ISBN: 9798361729586
Publisher: Independently Published
Publication Date: November 2nd, 2022
Pages: 90
Language: Irish