Nederlands-Indische Rechtsliteratuur (Paperback)

Nederlands-Indische Rechtsliteratuur By H. Van Katwijk, A. Dekker Cover Image

Nederlands-Indische Rechtsliteratuur (Paperback)

$55.20


Email or call for price
In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesi opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een databestand van juridische artitikelen en jurisprudenlie uit Nededands-Indi vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesi , met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht vormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek van Nederlands-lndi was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat.
Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische juridische tijdschriftliteratuur, in Indonesi allereerst ten eerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
In dit register zijn 1338 verhandelingen beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Een trefwoorden- en een auteursregister bieden extra zoekingangen. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.
Mr. Hanneke van Katwijk (1959) volgde in Den Haag en Amsterdam de opleiding tot bibliothecaris en studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mr. Albert Dekker (1952) studeerde Nederlands recht in Groningen en volgde in dezelfde stad de opleiding tot bibliothecaris. In 1989 werden zij beiden aangesteld bij het Van Vollenhoven Instituut. Sindsdien werken zij aan de ontsluiting van juridische literatuur en jurisprudentie uit de Nederlands-Indische periode.
Product Details ISBN: 9789067180481
ISBN-10: 9067180483
Publisher: Brill
Publication Date: January 1st, 1992
Language: Dutch