من یک زنم: اشعاری از عمق وج&#1 (Paperback)

من یک زنم: اشعاری از عمق وج By Vahideh Sakhamanesh Cover Image

من یک زنم: اشعاری از عمق وج&#1 (Paperback)

$9.99


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
شعرهايی نو از يك زن، كه دردهای زنان را لمس و احساس می كند.اشعاری برای زنان از تحصيل كرده تا فاقد تحصيلات، از شهری تا روستايی ،آنان كه رنج را می فهمند اما نمی پذيرند...انتشار این کتاب مواجه شد با رویداد های که اکنون در ایران در حال اتفاق است. زن زندگی آزادی
Product Details ISBN: 9781990760570
ISBN-10: 1990760570
Publisher: Kidsocado
Publication Date: November 17th, 2022
Pages: 64
Language: Persian