والدین حقیقی ، فرزندان م&#1580 (Paperback)

والدین حقیقی ، فرزندان مج By Mohammad Monshizadeh Cover Image

والدین حقیقی ، فرزندان م&#1580 (Paperback)

$19.99


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
فرزندان ما از اولین روزهای تولد، با تلفن همراه والدین خود بازی می کنند.با صدای تلویزیون بیدار می شوند و با لالایی آن به خواب می روند. بازی های رایانه ای، آن ها را ساعت ها سرگرم می کند تا جای خالی خواهر یا برادر خود را حس نکنند.کم کم در شبکه های اجتماعی، به دنبال دوست می گردند، سپس قهر می کنند و یاد می گیرند چطور بی رحمانه قضاوت کنند. فضای مجازی، جسم و روح آن ها را در اختیار گرفته و البته عده ای هستند که این وضعیت را نتیجه پیشرفت فنّاوری، عصر ارتباطات و یک امر اجتناب ناپذیر می دانند.روزگار ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند والدینی است که مسئولیت رفتار فرزندان خود را به طور کامل قبول کنند.فرزندان عصر فضای مجازی، به والدین حقیقی نیاز دارند.آن ها به پدران و مادرانی احتیاج دارند که همراهشان، در این فضای ناشناخته قدم بردارند و به آنها، راه و رسم زندگی در دنیای رسانه] های نوین را بیاموزند.این کتاب برای والدین حقیقی نوشته شده است.
Product Details ISBN: 9781989880708
ISBN-10: 1989880703
Publisher: Kidsocado
Publication Date: January 9th, 2022
Pages: 174
Language: Persian