Đừng đánh mất tình yêu: Những lời khuyên bảo vệ hạnh phúc gia đình (Paperback)

Đừng đánh mất tình yêu: Những lời khuyên bảo vệ hạnh phúc gia đình By Nguyên Minh Cover Image

Đừng đánh mất tình yêu: Những lời khuyên bảo vệ hạnh phúc gia đình (Paperback)

$12.59


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Quyển's ch n y được viết ra để cố gắng chia sẻ với bạn đọc những điều c lợi cho một quan hệ h n nh n d i l u. Mặc d phần lớn trong số c c vấn đề được tr nh b y ở đ y l những lời khuy n m ch ng t i nhận được từ những người đi trước, nhưng một số trong đ l những kinh nghiệm bản th n m ch ng t i đ trải qua. Điều quan trọng hơn hết l tất cả đều được cố gắng vận dụng th ch hợp với bối cảnh hiện tại của ch ng ta trong những năm đầu thi n ni n kỷ mới. Sự h a hợp v chọn lọc từ nhiều quan điểm cũ v mới, c ng với những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống, hy vọng sẽ l m cho quyển's ch c thể gi p ch được phần n o cho bạn đọc.
Với hy vọng nhỏ nhoi đ , bất cứ niềm vui n o m quyển's ch n y c thể mang lại được cho bạn đọc cũng đều sẽ l niềm hạnh ph c cho c c t c giả. Ch ng t i ch n th nh đ n nhận mọi kiến đ ng g p x y dựng v mong rằng bạn đọc sẽ vui l ng tha thứ cho những sai's t m chắc hẳn l sẽ kh ng sao tr nh khỏi.


Product Details ISBN: 9781981570973
ISBN-10: 1981570977
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: December 9th, 2017
Pages: 124
Language: Vietnamese