Lær Fransk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer (Paperback)

Lær Fransk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer By Pinhok Languages Cover Image

Lær Fransk - Hurtig / Lett / Effektivt: 2000 Viktige Vokabularer (Paperback)

$16.11


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Denne boken inneholder en liste over vokabularer med 2000 av de mest brukte ordene og uttrykkene sortert etter bruksfrekvens i dagligtale. Denne vokabularboken f lger 80/20-regelen, som betyr at du f rst l rer kjerneord og de viktigste setningsstrukturene. Det hjelper deg oppn rask fremgang og holde p motivasjonen.

Hvem b r kj pe denne boken?Denne boken er for elever p nybegynner- eller mellomniv i fransk, og som er selvmotiverte og villige til bruke 15 til 20 minutter om dagen p utvide ordforr det. Den enkle strukturen i denne vokabularboken kommer av at alle un dvendige ting er fjernet, slik at innsatsen utelukkende brukes p det som hjelper deg f st rst mulig fremgang p kortest mulig tid. Hvis du er villig til bruke 20 minutter hver dag p l re ord, er denne boken sannsynligvis den beste enkeltinvesteringen du kan gj re hvis du er p nybegynner- eller mellomniv . Du vil bli overrasket over hvor stor fremgang du kan oppn i l pet av bare noen uker med daglig ving.

Hvem b r ikke kj pe denne boken?Denne boken passer ikke for deg hvis du er en viderekommen franskelev. I's tilfelle kan du g til nettstedet v rt eller's ke etter v r franske vokabularbok. Den har flere ordlister og er inndelt i emner, og er dermed ideell for viderekomne elever som nsker forbedre sine spr kferdigheter p bestemte omr der.
Dessuten, hvis du er p utkikk etter en generell fransk l rebok som tar for seg prosessen med l re fransk i sin helhet, er denne boken sannsynligvis heller ikke det du er ute etter. Denne boken inneholder bare vokabularer, og vi forventer at kj perne l rer ting som grammatikk og uttale enten fra andre kilder eller gjennom spr kkurs. Denne bokens sterke side er fokuset p rask tilegnelse av kjernevokabularer. Dette g r p bekostning av informasjon mange forventer finne i en vanlig spr kl ringsbok. V r oppmerksom p dette n r du kj per boken.

Hvordan er det meningen at denne boken skal brukes?Den beste m ten bruke boken p er g gjennom et bestemt antall sider i hver kt, hver dag. Boken er delt inn i deler med 50 vokabularer slik at du kan arbeide deg gjennom boken trinnvis. La oss for eksempel si at du for yeblikket gjennomg r vokabular 101 til 200. N r du kan vokabularene 101 til 150 veldig godt, kan du begynne l re vokabularene 201 til 250 og neste dag hoppe over 101 til 150 og fortsette gjennomg vokabularene 151 til 250. P denne m ten vil du arbeide deg trinnvis gjennom boken, og spr kferdighetene dine vil gj re et sprang for hver side du l rer.
Product Details ISBN: 9781546865551
ISBN-10: 1546865551
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
Publication Date: May 23rd, 2017
Pages: 86
Language: Norwegian