Nắng mới bên thềm xuân: Bản in năm 2017 (Paperback)

Nắng mới bên thềm xuân: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

Nắng mới bên thềm xuân: Bản in năm 2017 (Paperback)

$9.99


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Sự hiển b y của một thực tại to n vẹn kh ng chia cắt sẽ gi p ta thấy r bản chất thực sự của đời sống. Những biến chuyển trong thế giới vật chất đối với ch ng ta sẽ kh ng c n l những quy luật khắc nghiệt mu n đời bất biến, m chỉ l sự tu n chảy của một d ng thực tại lu n tr n đầy sức sống. Tuổi thanh xu n chỉ qua đi đối với th n x c cấu th nh từ vật thể, nhưng mầm xu n lu n c n m i trong tinh thần ch ng ta, bởi v phần tinh thần ấy vốn dĩ l kh ng sinh kh ng diệt.
Nhận thức đ ng về một t m xu n mi n viễn sẽ kh ng l m mất đi t nh thơ mộng của m a xu n trong thế giới vật chất. Ngược lại, điều n y c ng gi p ch ng ta hiểu đ ng v tr n trọng hơn nữa những thời khắc ngắn ngủi sẽ qua đi của m a xu n xanh tươi hay tuổi thanh xu n tr n đầy sức trẻ. Ch ng ta sẽ nhận thức về m a xu n một c ch to n diện v tươi đẹp, lạc quan hơn, nhưng sẽ kh ng c n ch m đắm trong ảo tưởng về những mơ ước viển v ng kh ng thật c . Mỗi một cảm x c của ch ng ta khi xu n về, mỗi một lời ch c tụng hay chia sẻ niềm vui với người th n đều sẽ trở n n ch n th nh v thiết thực hơn, kh ng c n chỉ l những khu n's o trống rỗng được lặp lại qua bao đời, m thực sự sẽ l những t nh cảm ch n thật xuất ph t từ sự h a nhịp c ng m a xu n của vạn hữu.


Product Details ISBN: 9781545456095
ISBN-10: 1545456097
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 18th, 2017
Pages: 98
Language: Vietnamese