Hát lên lời thương yêu: Bản in năm 2017 (Paperback)

Hát lên lời thương yêu: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

Hát lên lời thương yêu: Bản in năm 2017 (Paperback)

$10.66


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Y u thương l cội nguồn của hạnh ph c, thậm ch trong một chừng mực n o đ c n c thể n i rằng y u thương ch nh l hạnh ph c, như hai mặt của một vấn đề kh ng chia t ch. Sự thật n y mỗi người ch ng ta đều c thể tự m nh hiểu được v cảm nhận qua thực tế đời sống, nhưng l m thế n o để ph t khởi l ng thương y u một c ch đ ng nghĩa v thực sự c thể mang lại hạnh ph c cho đời sống lại l một vấn đề kh ng ho n to n đơn giản. Điều n y đ i hỏi một sự hiểu biết's ng suốt k m theo sự học hỏi v r n luyện trong suốt qu tr nh sống, m trong đ mỗi một kinh nghiệm sống c nh n đều l những b i học qu gi kh ng g thay thế được.
Cuộc sống ngắn ngủi đang từng ng y qua đi, v sự thật bao tr m quanh ta mỗi ng y vẫn l v v n những khổ đau trong đời sống. Ch ng ta ho n to n kh ng bi quan khi nh n thẳng v o sự thật ấy, bởi v ngay cả những ai may mắn nhất trong cuộc đời n y cũng kh ng thể tr nh khỏi được khổ đau. Gi u sang, địa vị, quyền thế... tất cả đều kh ng gi p ch được g cho mỗi ch ng ta khi đối mặt với sự gi nua, bệnh tật, chết ch c... Những người th n của ta lần lượt ra đi trong sự tiếc nuối của người ở lại, v bản th n ch ng ta cũng c thể phải l a bỏ cuộc sống n y bất cứ l c n o. Tuổi thanh xu n v sức khỏe của mỗi ch ng ta cũng dần ra đi theo thời gian, trong khi quanh ta l v số bệnh tật lu n r nh rập, sẵn's ng tấn c ng l m ta gục ng ... Th m v o đ , c biết bao ho n cảnh, sự việc tr i vẫn thường xuy n l m cho ta phải khổ đau, bất m n... Ch ng ta ho n to n bất lực kh ng sao tr nh n được những khổ đau trong đời sống, v chỉ c một chọn lựa duy nhất l chấp nhận ch ng m th i.
D vậy, tr tuệ's ng suốt v sức mạnh tinh thần của mỗi ch ng ta được thể hiện ch nh ngay trong sự chọn lựa duy nhất n y, qua phương thức m ch ng ta chấp nhận v vượt qua những khổ đau của đời sống. V điều t ch cực nhất m ch ng ta c thể l m được l cố gắng đạt đến một nhận thức đ ng về bản chất của khổ đau, nhận biết những nguy n nh n sinh khởi cũng như phương thức diệt trừ đau khổ, để từ đ c thể thực hiện những phương thức n y ngay trong cuộc sống hằng ng y nhằm đạt được sự thanh thản, an vui v hạnh ph c ch n thật trong đời sống. Đ y cũng ch nh l mục đ ch nhắm đến của hết thảy những phương thức tu tập v nỗ lực r n luyện tinh thần.


Product Details ISBN: 9781545450703
ISBN-10: 1545450706
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 18th, 2017
Pages: 120
Language: Vietnamese