Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho (Paperback)

Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho By Taras Shevchenko Cover Image

Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho (Paperback)

$38.10


Email or call for price

Product Details ISBN: 9781295622146
ISBN-10: 1295622149
Publisher: Nabu Press
Publication Date: February 13th, 2014
Pages: 334
Language: Ukrainian