Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho (Paperback)

Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho By Taras Shevchenko Cover Image

Kobzar: Povny Iliustrovany Zbirnyk Virshovanykh Tvoriv Poeta Z Zhttiepysom Ta Peredmovoiu Bohdana Lepkoho (Paperback)

$33.97


Email or call for price

Product Details ISBN: 9781149435397
ISBN-10: 1149435399
Publisher: Nabu Press
Publication Date: May 14th, 2010
Pages: 334
Language: Ukrainian