Kroatisk ordbok: En ämnesbaserad metod (Paperback)

Kroatisk ordbok: En ämnesbaserad metod By Pinhok Languages Cover Image

Kroatisk ordbok: En ämnesbaserad metod (Paperback)

$14.99


Usually Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Den h r ordboken inneh ller fler n 3000 kroatiska ord och fraser som grupperats efter mne's att du l ttare kan v lja vad du vill l ra dig f rst. Dessutom inneh ller den andra halvan av boken tv registeravsnitt som kan anv ndas som grundl ggande ordlistor d r du kan sl upp ord p b da spr ken. Kombinationen av de tre delarna g r boken till en fantastisk resurs f r spr kinl rare p alla niv er.

Hur anv nder jag den h r kroatiska ordboken?
Vet du inte riktigt var du ska b rja? Vi f resl r att du f rst g r igenom avsnitten om verb, adjektiv och fraser i bokens f rsta del. Det ger dig en utm rkt grund f r vidare studier och ett tillr ckligt stort ordf rr d f r grundl ggande kommunikation p kroatiska. Ordlistorna i bokens andra del kan anv ndas n r det beh vs f r att sl upp ord du h r p gatan, kroatiska ord som du vill veta betydelsen av, eller helt enkelt f r att l ra dig nya ord i alfabetisk ordning.

Slutliga kommentarer:
Ordb cker har funnits i rhundraden och precis som andra saker som funnits l nge kan de framst som lite gammaldags och l ngtr kiga, men de fungerar alldeles utm rkt. I kombination med de enkla ordlistorna r den h r kroatiska ordboken en fantastisk resurs som hj lper dig genom l randeprocessen och den r's rskilt beh ndig n r du inte har m jlighet att sl upp ord och fraser p internet.

Product Details ISBN: 9781099394164
ISBN-10: 1099394163
Publisher: Independently Published
Publication Date: May 20th, 2019
Pages: 246
Language: Swedish